Retronights

Algemene voorwaarden


Elite Matching biedt via de website www.elitematching.bespeeddating evenementen aan voor hoger opgeleide singles. Door gebruik te maken van deze website en bijhorende diensten aanvaardt de gebruiker de voorwaarden zoals beschreven in onderstaande Algemene Voorwaarden.

Betaling

Om te kunnen deelnemen aan een speeddating dient u zich eerst online te registreren en de nodige betaling in orde te brengen. Uw inschrijving is pas definitief wanneer wij deze betaling hebben ontvangen. Zodra de betaling in orde is, wordt u hiervan via e-mail door ons op de hoogte gebracht. Eens u bent ingeschreven voor een event is geen enkele terugbetaling meer mogelijk

Deelnemers

Elite Matching organiseert speeddatings voor hoger opgeleide singles. Uitzonderingen kunnen worden aangevraagd indien u meent dat u door bvb. zelfstudie of praktijkervaringen (zelfstandig ondernemerschap, werksituatieā€¦) ook een goede aansluiting heeft met hoger opgeleiden. U kan hiertoe uw motivering opsturen naar [info@elitematching.be]. Elite Matching houdt zich het recht voor om geheel zelfstandig te beslissen om al dan niet een uitzondering toe te staan.

Te laat opdagen

Indien u niet op tijd op het event kan zijn, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk te laten weten aan de host. Zijn/haar contactgegevens vindt u terug in de bevestigingsmail die u van ons heeft ontvangen. Indien u te laat komt, bestaat er geen mogelijkheid tot terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.

Event wordt geannuleerd of verplaatst

Elite Matching garandeert een minimum van twaalf deelnemers per event. Indien dit aantal niet wordt behaald, zal het event worden geannuleerd. U kan er dan voor kiezen om u opnieuw in te schrijven in een ander speeddating event naar keuze of om de door u betaalde som terugbetaald te krijgen. De deelnemer is eraan gehouden zijn mailbox drie uur voor aanvang van het event zelf te controleren om te verifiƫren of het event al dan niet is geannuleerd. Elite Matching kan niet worden verantwoordelijk gehouden voor gemaakte kosten indien de deelnemer op de dag van het event zijn mailbox (inclusief spam) niet heeft gecontroleerd.

Aansprakelijkheid

Elite Matching kan nooit en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor:

  • Elke vorm van gebeurlijke schade aan en/of diefstal van persoonlijke goederen tijdens een van haar events
  • Ongevallen tijdens of na haar events
  • contacten die voortvloeien uit haar events

Elite Matching heeft het recht om iemand, zonder verantwoording te moeten afleggen, de toegang te ontzeggen tot haar evenementen. Dit kan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wegens:

  • ongepast gedrag naar de host, de deelnemers of medewerkers op de locatie
  • het verspreiden van persoonlijke gegevens van andere deelnemers
  • elke reden die de host voldoende vindt. Hij/zij is er niet toe verplicht dit te motiveren

Wie de toegang tot een event wordt ontzegd heeft geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook, of op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Dit is een project onder co & go, Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven